Αγαπητοί γονείς της Δ΄ και Στ΄ τάξης,

σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε μέχρι τις 5 Ιουνίου 2020 τη Β΄ ξένη γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) που επιθυμείτε να παρακολουθήσει το παιδί σας για την επόμενη σχολική χρονιά 2020-2021 (Εγκύκλιος Φ52/38300/Δ1 /17-3-2020).

Εξαιτίας της ιδιαίτερης φετινής κατάστασης, οι αιτήσεις σας θα κατατεθούν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας μας www. kamaraki.gr, στη σχετική φόρμα που έχουμε δημιουργήσει. Παρακαλώ να τη συμπληρώσετε με προσοχή γιατί η επιλογή σας δεν μπορεί να αλλάξει. Στην περίπτωση κατά την οποία μέχρι την 1η Οκτωβρίου του επόμενου σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του/της εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέξατε, τότε με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, οι μαθητές/τριες θα διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά στο Γυμνάσιο προβλέπεται να παρακολουθήσουν τη γλώσσα που διδάχτηκαν στο Δημοτικό. Κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση, παράλληλα με την ηλεκτρονική δήλωση, στο email : 2dimreth@sch.gr.

Με εκτίμηση

Ο Δ/ντής του σχολείου

Αλέκος Πεδιαδίτης